Υγρομόνωση με HYPERDESMO

   Υγρομόνωση με HYPERDESMO,  σε πλάκα μπετού. Εφόσον η πλάκα καθαρίστηκε από πολλά σαθρά υλικά,  από προηγούμενο υπόστρωμα με πλακάκια το οποίο ειχε δημιουργήσει πολλά προβλήματα στην κάτω επιφάνεια του σπιτιού,  εφαρμόστηκε η πρώτη στρώση του ασταριού με το microsealer 50 και μετά σφραγίστηκαν όλες οι τριχοειδείς αλλά και μεγάλες ρωγμές.  Έπειτα εφαρμόστηκε σε δύο στρώσεις το πολυουρεθανικό στεγανωτικό HYPERDESMO του οποίου οι προδιαγραφές δίνουν 25 χρόνια αντοχή ή όπως γράφουν τα δοχεία …σωστής λειτουργίας.