Πατητή τσιμεντοκονία, σε μπάνιο και σκάλα

 Δύο έργα με πατητή τσιμεντοκονία μικρά,  άλλα χαρακτηριστικά. Μία επισκευή και ανακαίνιση σε σκάλα, η οποία είχε φθορές και επενδύθηκε με το σύστημα της πατητής τσιμεντοκονίας,σε εξωτερικό χώρο.  Ένα μπάνιο με πλήρης επένδυση πατητής τσιμεντοκονίας και gloss βερνίκι, αφού πρώτα δημιουργήθηκει ένα δομικό στοιχείο στην ντουζιέρα, που σπάει τη μονοτονία και  διαφοροποιείται από τις συνηθισμένες ντουζιέρες .

Υπηρεσίες

  • Μονώσεις