Πατητή τσιμεντοκονία για ένα σωστό και καλαίσθητο αποτέλεσμα

    Πατητή τσιμεντοκονία σε ένα δάπεδο, για ένα αποτέλεσμα διαφορετικό αλλά και ποιοτικό. Στην εφαρμογή αυτή τοποθετήθηκε και σοβατεπί ξύλινο περιμετρικά και έπειτα εφαρμόστηκε εξ ολοκλήρου, το σύστημα της πατητής τσιμεντοκονίας.  Όπως το δάπεδο έτσι και στο σοβατεπί. H συγκεκριμένη εφαρμογή έγινε με υλικά της Εvomat .