Κατασκευή τοιχίου από μπετόν

Κατασκευή τοιχίου στήριξης εδάφους και χωμάτων όπου δημιουργούσαν πρόβλημα στο οικόπεδο.  Η κατασκευή έγινε σε όλη την περίμετρο του οικοπέδου έτσι ώστε να διευκολυνθεί η συμπεριφορά των κατοίκων αλλά και να πάψουν η τυχόν κατολισθήσεις των χωμάτων. Στις εικόνες σου φαίνεται περισσότερο οπλισμός του τοιχίου και όχι τελική μορφή του τοιχίου θέλοντας να  δοθεί έμφαση το σκελετό που στηρίζει το υλικό μας.