Κατασκευή κτιρίου από οπλισμένο μπετόν

Κατασκευή κτιρίου από οπλισμένο σκυρόδεμα κατόπιν μελέτης μηχανικού. και αδειοδότησης Διακρίνονται τα εμφανή μπετά καθώς και η επιμέλης εργασία , βάσει της οποίας έχουμε το τελικό αποτέλεσμα και στηρίζεται οτιδήποτε κοσμεί -εν τέλει – το κτίριο.