Θερμομόνωση ταράτσας και τοίχων σε παλιά κατοικία, μέσω του προγράμματος “Eξοικονόμηση κατ’ οίκον”


  Μία παλιά μονοκατοικία  50 ετών, μεταμορφώθηκε σε ένα σύγχρονο σπίτι,  ενεργειακά αναβαθμισμένο. Ακολουθώντας τον Κ.ΕΝ.Α.Κ ΄και τις οδηγίες του μηχανικού μας ,  εφαρμόσαμε εξωτερική θερμομόνωση, με γραφιτούχα πολυστερίνη στους εξωτερικούς τοίχους. Η τελική επιφάνεια με ακρυλικό χρωμοσοβά κοκκομετρίας 1,5 mm.  Tο ιδιο επίχρισμα με το απαιτούμενο υπόστρωμα συστήματος ( κονίαμα και υαλόπλεγμα) εφαρμόστηκε και στις υπόλοιπες επιφάνειες του κτιρίου,  οι οποίες δεν απαιτούσαν θερμομόνωση. 

    Στην ταράτσα εφαρμόστηκε συμβατική θερμομόνωση με ρήσεις . Λόγω του περιορισμού βάρους πάνω στην παλιά πλάκα μπετού, επιλέχθηκε ελαφροβαρές σύστημα μόνωσης, ταράτσας και ελεγχόμενης βατότητας. Τοποθετήθηκε γραφιτούχα πολυστερίνη υψηλής συμπίεσης,  με ελαφροβαρές τσιμεντοειδές υλικό πλήρωσης, για μεγάλο πάχος και δημιουργία κλήσεων . Τέλος εφαρμόστηκε ασφαλτόπανο υψηλών προδιαγραφών με ψηφίδα. 

     Οι παθογένειες του κτιρίου ήταν αρκετές. Για  αυτό  και υπήρχαν τακτικές επισκευαστικές παρεμβάσεις και διορθώσεις υποστρώματος. Τόσο στην επιφάνεια της ταράτσας όσο και στην επιφάνεια των τοίχων. Ομοίως και στις επιφάνειες των ταβανιών και των άλλων δομικών επιφανειών , του εξωτερικού χώρου , που απλά βάφτηκαν. 

      Το αποτέλεσμα  της προσπάθειας μας,  είναι ένα ενεργειακά αναβαθμισμένο και “ φρεσκαρισμένο ” σπίτι. Μέσα σε εκείνο, … ένας ευχαριστημένος πελάτης που του ευχόμαστε, από καρδιάς, να το απολαύσει!

     Δείτε εικόνες από το έργο, στα παρακάτω sliders…