Θερμομόνωσης ταράτσας σε παλιά κατοικία

    Θερμομόνωσης ταράτσας,  σε μία παλιά κατοικία , η οποία δεν μπορούσε να δεχτεί μεγάλο φορτίο. Εφαρμόστηκε η  θερμομόνωση με το λιγότερο βάρος , καθώς επίσης δόθηκαν και ρήσεις μέσω της διαστασιολογικής διαβάθμισης των θερμομονωτικών πλακών. Η βατότητα που προσφέρεται από αυτήν την μόνωση είναι ελεγχόμενη διότι δεν εφαρμόστηκε το σύστημα για χρήση ελεύθερης βατότητας και η τελική επιφάνεια είναι η υγρομονωτική μεμβράνη . Αν και υπήρχαν αρκετά προβλήματα με την μη ομαλή πλάκα του κτηρίου,  αλλά και με έντονες ρωγμές λόγω ξεχωριστών σκυροδετήσεων στο παρελθόν , έγιναν οι απαραίτητες επισκευές και με τους απαραίτητους οπλισμούς -ειδικά στις ρωγμές. Τέλος ανοίχτηκαν νέες και περισσότερες υδρορροές για την ευκολότερη απορροή του νερού. Η ιδιοκτήτρια μας ανέφερε μετά την ολοκλήρωση του έργου ότι η διαφορά της θερμοκρασίας στην κατοικία ήταν αισθητή από τις πρώτες ημέρες.