Επισκευές και συντήρηση , κτιρίων και μόνωσης ταράτσας

   Επισκευές σε φθαρμένα παλιά και παραμελημένα κτίρια, όπου είτε τα έχει χτυπήσει υγρασία και έχει εισχωρήσει,  ακόμα και σε δομικά στοιχεία – μπετόν, σίδερα, κλπ , είτε οι παλαιότεροι τρόποι κατασκευής, δεν έχουν δείξει την απαιτούμενη επάρκεια αντοχής στο χρόνο. Φθαρμένες μετόπες, φθαρμένες σκάλες, φθαρμένοι  σοβάδες, κολώνες με σοβαρό πρόβλημα οι οποίες ήθελαν περιμετρική ενίσχυση με έξτρα σκυρόδεμα και οπλισμό, ακόμα και ταράτσες που δεν έχουν το σωστό υλικό στους αρμούς τους και έχουν δημιουργηθεί σοβαρά προβλήματα. Επισκευή και  συντήρηση όπου χρειάζεται τριπλάσια προσοχή από μία κατασκευή.

Υπηρεσίες

  • Μονώσεις