Εξωτερική θερμομόνωση σε προκάτ κατοικία

    Εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης  στους τοίχους παλιού προκάτ ή λειώμενης κατοικίας   της οποία η επιφάνεια ήταν ελενίτ και υπήρχε σοβαρό πρόβλημα υγρασίας και  απώλειας θερμοκρασίας. Εφαρμόστηκε πολυστερίνη σε πολύ μεγαλύτερο πάχος από το απαιτούμενο  της περιοχής, έτσι ώστε να καλυφθούν και η μεταλλικοί εξωτερικοί δοκοί που στήριζαν τη στέγη. Το αποτέλεσμα μάς δικαίωσε και  ο πελάτης μας, έμεινε ευχαριστημένος, καθώς το σπίτι του μεταμορφώθηκε.