Εξωτερική θερμομόνωση σε ανακατασκευασμένη κατοικία

    Εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης,  σε τοίχους ανακατασκευασμένης κατοικίας με ακρυλικό τελικό επίχρισμα και θερμομόνωση πυλωτής στο ίδιο κτίριο.  Στη θερμομόνωση της πυλωτής εφαρμόστηκε τσιμεντοειδής σοβάς έτσι ώστε να βαφτεί μετά, ενώ στους τους υπόλοιπους εξωτερικού Δεν χρειάζεται βάψιμο ελληνικά του έγχρωμου ακρυλικού σοβά.