Ανεστραμμένη θερμομόνωση ελεύθερης βατότητας

 Ανεστραμμένη θερμομόνωση και χρήση ταράτσας με ελεύθερη βατότητα. Σε αυτό το έργο  εφαρμόστηκε υγρομόνωση, με πολυουρεθανικό στεγανωτικό σε καθολική εφαρμογή του συστήματος του,  πάνω στην πλάκα του μπετού και έπειτα εξελίχθηκε η θερμομονωτική στρώση, με πλάκες eps 100 γραφιτούχα 6 εκατοστών. Παρατηρείται η λεπτομερής αρμολόγηση στα τεμάχια αλλά και στην περίμετρο.  Έπειτα έγινε σκυροδέτηση με γαρμπιλομπετόν c 20/25 έτσι ώστε να δοθεί η τελική επιφάνεια του βιομηχανικού δαπέδου . Τέλος, η αρμολόγηση με ελαστικό υλικό στους αρμούς όπου ανοίχτηκαν, μετά τη σκυροδέτηση. Το αποτέλεσμα είναι,  μία επιφάνεια λεία με ρήσεις έτσι ώστε το νερό να κυκλοφορεί γρήγορα και να συναντά τις υδρορροές, καθώς επίσης μία επιφάνεια ελεύθερης χρήσης και βατότητας.