Ανακατασκευή παλαιού κτιρίου

     Ανακατασκευή παλαιού κτιρίου με πορομπετόν. Εντός του τοίχου κατασκευάστηκε   μεταλλικός σκελετός , ο οποίος στηρίζει τη στέγη με τα πάνελ . ‘Oλα αυτά αποτελούν μία σύμμεικτη κατασκευή,  καθώς στο μέσον της υπάρχει τσιμεντένια πλάκα για τη δημιουργία του ορόφου.’Ένα δύσκολο εγχείρημα ,το οποίο βγήκε εις πέρας με θετικά αποτελέσματα. Τα επιχρίσματα που χρησιμοποιήθηκαν ήταν της εταιρείας Εvomat. ‘Ολη η εξωτερική επιφάνεια Πριν το τελικό επίχρισμα έχει επενδυθεί με εγκιβωτισμένο υαλόπλεγμα και κόλλα για αυτή τη χρήση.