Εταιρεία ή τεχνίτη,  για το έργο μου ;

3 βασικές ερωτήσεις πριν αναθέσω το έργο μου .

Όταν ξεκινάμε ένα έργο, είτε είμαστε ιδιώτες , κατασκευαστές ή εργολάβοι, έχουμε ένα πρώτο βασικό ερώτημα.  Αν αναθέσουμε  σε μία εταιρεία ή σε κάποιο τεχνητή  το έργο μας. Για να απαντηθεί ένα τέτοιο ερώτημα,  πρέπει να έχουν προϋπάρξει ερωτήσεις όπως:

 1. τι απαίτηση έχουμε στον τελικό μας αποτέλεσμα
 2. πόσο σημαντικός είναι ο χρόνος διεκπεραίωσης του έργου μας
 3. τί  φύση οικονομικής  συναλλαγής  απαιτούμε

Εδώ βλέπουμε  ξανά το τρίπτυχο :  ποιότητας,  χρόνου και  κόστους.

Τι είδους εταιρείες υπάρχουν ;

Στην κατασκευή οι εταιρείες ποικίλουν σε ισχύ εργατικό δυναμικό και ποσότητα Διεκπεραιώσεων έργων.  όσο πιο μεγάλη είναι η εταιρεία τόσο πιο δύσκολα μπορεί να αφοσιωθεί σε ένα μικρό ιδιωτικό έργο.  αυτό συμβαίνει γιατί δίνει έμφαση στα μεγάλα έργα που βοηθούν στη μακροχρόνια βιωσιμότητα της.  οι εταιρείες είναι στα χρονοδιαγράμματα τους   και λιγότερο Στο κομμάτι της ποιότητας .

 

Αυτό συμβαίνει γιατί στα “ποσοτικά’  έργα,  δεν είναι η ποιότητα το πρώτο μέλημά τους.  Για παράδειγμα ένα ξενοδοχείο με πολλές κλίνες,  δεν εξετάζεται με “μεγεθυντικό φακό”.  Παρά μόνο αν έχει δοθεί εντολή από τον ιδιοκτήτη.  Τρέχουν να προλάβουν τη σεζόν,  να βγει το έργο,  να  τυποποιεΙθούν οι κλίνες όσο γίνεται περισσότερο,  έτσι ώστε να δουλέψει το ξενοδοχείο  στην ώρα του.  Αυτή τη φιλοσοφία κατασκευής οι εταιρείες την πετυχαίνουν και την διεκπεραιώνουν για αυτό και οι περισσότεροι ιδιοκτήτες τέτοιας κλίμακας έργων,  προτιμούν κατασκευαστικές εταιρίες.

 

Υπάρχουν όμως και εταιρείες που αναλαμβάνουν μικρά έργα και το μέλημά τους,  είναι η ποιότητα . Έχουν αρκετούς εξωτερικούς συνεργάτες που  διεκπεραιώνουν το έργο του ιδιώτη,  με μία  εύλογη ποιότητα.  Στο βαθμό που μπορεί να αποδοθεί αυτή η ποιότητα ,  από “έμπιστα χέρια αλλά όχι τα δικά μας”.

Τι είδους τεχνίτες και συνεργεία υπάρχουν ;

Οι τεχνίτες που υπάρχουν στην αγορά , συνήθως είναι άνθρωποι που έχουν διδαχθεί την δουλειά από την τριβή τους σε έργα. Είναι  αυτό που λέμε … εμπειροτέχνης. Οι τεχνίτες  αγαπούν τη δουλειά τους και μεταφέρουν το μεράκι τους  στο έργο του εκάστοτε ιδιοκτήτη. Ο τεχνίτης μπορεί να υπάρχει σε ένα συνεργείο και να είναι μέλος αυτού Είσαι μία τεχνική εταιρεία αντίστοιχα.  ο τεχνίτης μπορεί να ηγείται  εφόσον έχει οργανώσει μία ομάδα ενός συνεργείου και να είναι εκπρόσωπος αυτού με τον όρο εργολάβος.  Ο εργολάβος είναι αυτός που έρχεται σε άμεση επαφή με τον πελάτη και κανονίζει τεχνικές οικονομικές και χρονικές λεπτομέρειες για το έργο.

Άρα λοιπόν υπάρχουν οι εξής κατηγορίες :

 1. τεχνίτες που αναλαμβάνουν έργα πολύ μικρά…

  τα οποία  περνάνε από τα χέρια τους και ίσως να έχουν και κάποιο βοηθό, μαζί τους.

 2. τεχνίτες οι οποίοι έχουν ένα συνεργείο…

  σαν μία ομάδα εργασίας και  αναλαμβάνουν  κάποιου συγκεκριμένου τύπου εργασίες π.χ. πλακάκια,  σοβατίσματα,  βαψίματα,  κλπ.

 3. εργολάβος…

  ο οποίος έχει και αυτός το συνεργείο του και ταυτόχρονα έχει και τη δυνατότητα να  αναλαμβάνει και άλλου τύπου εργασίες που μπορεί να μην  έχει άμεση εμπειρία σαν τεχνίτης αλλά απλώς μία τυπική γνώση και να στηρίζεται σε συνεργάτες.  Όπως και να χει ο εργολάβος μπορεί να διεκπεραιώσει ένα έργο (όπως και μία τεχνική εταιρεία ),  υπό προϋποθέσεις.
Πώς να επιλέξω τη σωστή εταιρεία ;

Συνήθως μία κατασκευαστική εταιρεία αποτελείται από μέλη,  πρόεδρο κλπ ‘ο`πως ακριβώς ισχύει σε όλες τις εταιρείες.  Ο πρόεδρος δεν θα έρθει ποτέ σε επαφή με θέματα τεχνικής φύσης.  Υπάρχει μία ιεραρχία,  αλλά  την τεχνογνωσία,  τις περισσότερες φορές την κρατά η βάση και όχι η κορυφή της εταιρείας. Σπανίως  ο πρόεδρος μπορεί να έχει επαφή στο παρελθόν με το αντικείμενο, να ήταν δηλαδή τεχνίτης , εργολάβος κλπ.  Αυτή η περίπτωση  ισχύει  συνήθως σε εταιρείες που αναλαμβάνουν μικρά τεχνικά έργα.  Σε κάθε περίπτωση όσο πιο γνώστες του αντικειμένου , είναι οι άνθρωποι που είναι πιο κοντά στην κορυφή της πυραμίδας τόσο πιο θετικό είναι το πρόσημο για εκείνην έτσι ώστε να την επιλέξουμε.

Πληροφορίες κάτω από την φήμη

Σε κάθε περίπτωση είναι καλό να γνωρίζουμε προηγούμενα έργα. Πρέπει όμως   να γνωρίζουμε κοστολόγια και εάν η συναλλαγή με την εταιρεία και η επικοινωνία κατά τη διάρκεια του έργου ήταν σε καλό επίπεδο.  Αυτές τις πληροφορίες μόνο από προηγούμενους  πελάτες μπορούμε να  να τις λάβουμε.Τα συμφωνητικά  κι οι προσφορές που δίνουν οι εταιρείες φτιάχνονται από ειδικούς,  που πιθανόν να δημιουργούν κρυφά πλεονεκτήματα.

Πώς να επιλέξω τον σωστό τεχνίτη ;

Τις περισσότερες φορές που επιλέγουμε έναν τεχνίτη το κάνουμε γιατί έχουμε κάποιο ιδιωτικό μας έργο ή κάποιας μικρής κλίμακας εργασία αν  Αν βέβαια η κλίμακα αυτή μεγαλώνει τότε χρειαζόμαστε συνεργείο  οι εργολάβο.  ο εργολάβος μας διευκολύνει στο ότι έχουμε να κάνουμε με έναν εκφραστεί ενός σύνολο τεχνιτών.  πάνω που μας βοηθάει στην επικοινωνία και στη διεκπεραίωση του έργου.  είναι προτιμότερο να επιλέγουμε έναν  τεχνητή ή έναν εργολάβο με τον ίδιο τρόπο σκέψης όπως και στην εταιρεία δηλαδή να κοιτάμε άλλα έργα  στο πορτφόλιο του και αν είναι δυνατόν να μπορούν να βρεθούν στις τάσεις θετικές ή αρνητικές κάτι το οποίο και αυτό το βρίσκουμε από προηγούμενους πελάτες του.

Επίσης δεν μπορεί να γνωρίζει ένας άνθρωπος τα πάντα τη σήμερον ημέρα όμως επειδή υπάρχουν πολλοί τρόποι να εκπαιδευτείς Και ειδικά τεχνικά σε υλικά και σε εφαρμογές είτε από εταιρείες είτε από απλά  εκπαιδευτικά μέσα Καλό είναι να κοιτάμε και την εκπαίδευση που μπορεί να έχει ο τεχνίτης.  αυτό αποδεικνύεται γιατί υπάρχουν πολλές πιστοποίησης της οποίας βγάζουν από τις εκάστοτε εκπαιδεύσεις που κάνουν.

Θετικά και αρνητικά του τεχνίτη.

Συνήθως οι τεχνίτες δεν κουβαλούν το ρολόι και το χρόνο, στην ίδια διάσταση Που κουβαλούν την τέχνη  και το μεράκι τους.  Αυτό είναι ένα αρνητικό συγκριτικά με τις τεχνικές εταιρείες ή με κάποιον πιο ποιοτικό εργολάβο, σε σύγκριση με τους “εργολάβους” που κυκλοφορούσαν πριν από την εποχή της κρίσης. Μετά την κρίση οι περισσότεροι τεχνίτες Ή εργολάβοι αναγκάστηκαν,  για λόγους επαγγελματικής επιβίωσης στον κλάδο , να εκπαιδευτούν ταχύτατα  σε νέα τεχνικά δεδομένα και σε νέες εφαρμογές. Θα πρέπει να αναρωτηθούμε  όμως , αν πρόλαβαν να αποκτήσουν  εμπειρία,  όπως είχαν  στις  τέχνες που ήδη γνώριζαν. Τα συμφωνητικά και οι προσφορές που φτιάχνουν οι εργολάβοι τεχνίτες επειδή δεν γίνεται από ειδικούς αλλά από τους ίδιους,  θα πρέπει να προσέξουμε τυχόν λεπτομέρειες που μπορεί να έχουν  διαφύγει.

Συμπεράσματα :

 1. Αν  αν το έργο μας απαιτεί  κατά προτεραιότητα ταχύτητα και σε δευτερεύουσα απαίτηση ποιότητα , μπορούμε να δοκιμάσουμε μία  τεχνική εταιρεία.
 2. Ένας εργολάβος με τεχνογνωσία σύγχρονη αλλά και εμπειρία θα μπορούσε να ήταν η ιδανική επιλογή για με τρία κλίμακας έργα.
 3. Ένας τεχνίτης προτιμάτε για μικρές εργασίες στο σπίτι μας.
 4. Σε οποιαδήποτε περίπτωση  τα βήματα είναι:

α. τυπική κοστολόγηση από περιγραφή,

β. αυτοψία στο χώρο του έργου

γ.  προσφορά και  τεχνική μελέτη αν είναι απαραίτητη

δ. συμφωνητικό που να αναπτύσσει : χρόνο,  τρόπο και αμοιβή.

ε. Καλό θα ήταν  να έχουμε στοιχεία από άλλο έργο που έχουν υλοποιήσει όποιον και αν επιλέξουμε .

Μοιραστείτε τις σκέψεις σας