Τοιχοποιία – χτισίματα

Αναλαμβάνουμε την κατασκευή οποιασδήποτε μορφής τοιχοποιίας από την πιο παραδοσιακή με τους τσιμεντόλιθους, τα τούβλα ή την τουβλίνα κολλημένα με παραδοσιακά κονιάματα αλλά και τις σύγχρονες μορφές της τοιχοποιίας, όπως το πορομπετόν (alfablock, ytong κλπ), τα οποία έχουν έξτρα ιδιότητες σε σύγκριση με τα παραδοσιακά υλικά. Είναι πιο θερμομονωτικά, πιο ελαφριά ή ακόμα προσφέρουν ταχύτητα και καθαριότητα στο εργοτάξιο. Στην κατασκευή των απαιτούμενων πρεκιών ή πρεκοκολώνων σταθερότητας, της τοιχοποιίας πρωτοπορούμε, κατασκευάζοντας τα εντός της τοιχοποιίας από alfablock ή ytong με αποτέλεσμα καλύτερη επιπεδότητα τοίχου αλλά και καλύτερη στατικότητα. Επίσης Όσον αφορά τα συγκολλητικά υλικά χρησιμοποιούμε κόλλες με προδιαγραφές για αυτή τη χρήση. Δουλεύοντας σύγχρονες μορφές τοιχοποιίας αλλάζει η απαίτηση της εφαρμογής οποιουδήποτε επιχρίσματος. Συνήθως δεν απαιτείται μεγάλο πάχος σοβά αλλά μικρό και ισχυρότερο με βάση το ότι η τοιχοποιία έχει και καλύτερη επιπεδότητα συγκριτικά με παλαιότερα υλικά. μία άλλη επιλογή που διαθέτουμε για τους εσωτερικούς τοίχους αλλά και τους εξωτερικούς τοίχους είναι η κατασκευή αυτών με ξηρά δόμηση, δηλαδή κατασκευές με γυψοσανίδα η τσιμεντοσανίδα. Εδώ έχουμε την απόλυτη ταχύτητα επιπεδότητα και καθαριότητα, Ένα αποτέλεσμα άριστο και όσον αφορά τους ανθρώπους που εργάζονται αλλά και τους ιδιοκτήτες του έργου. Η χρησιμότητα της σε εκτέλεση πολύπλοκων σχεδίων την καθιστά απαραίτητη ειδικά σε χώρους επαγγελματικούς όπως καφέ, εστιατόρια, γραφεία, ξενοδοχεία κλπ.

Ενδεικτικό κόστος τοιχοποιίας:

Α. Τοιχοποιία με χτίσιμο :

4,00 ευρώ / m2 για εργασία ανευ υλικών* . 

 

Β. Τοιχοποιία με γυψοσανίδα και μόνωση :

30,00 ευρώ / m2 για εργασία με υλικά * . 

 

*   Οι παραπάνω τιμές είναι ενδεικτικές και για μια εύλογη ποσότητα, διότι κάθε έργο είναι ξεχωριστό, καθώς και η μελέτη του .Τα υλικά που επιλέγουμε, είναι επώνυμα και πιστοποιημένα. Υπάρχει πάντα η επιλογή, να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας άνευ υλικών (οπου αναφέρεται  η περίπτωση του κόστους με τα υλικά) κατόπιν  συνεννόησης – συμφωνίας. 

Ζητήστε προσφορά για τοιχοποιία!

Συμπληρώστε τη φόρμα έτσι ώστε βάση των στοιχείων σας, να σας αποστείλουμε γρήγορα την προσφορά μας.