Επιχρίσματα – σοβατίσματα

Επενδύουμε την τοιχοποιία από τούβλο, τσιμεντόλιθο ή πορομπετόν (alfablock ή ytong) , από οπλισμένο σκυρόδεμα ή από ξηρά δόμηση, με οποιοδήποτε επίχρισμα υπάρχει στην αγορά, παραδοσιακό ή σύγχρονο. Το παραδοσιακό επίχρισμα αποτελείται κυρίως από άμμο τσιμέντο και ασβέστη ή άλλο ενισχυτικό που αντικαθιστά τον ασβέστη σαν ένα χόνδρο επίχρισμα και το κλασικό τελικό μαρμαροκονίαμα ή μαρμαροσοβας αποτελούμενος από μαρμαρόσκονη, τσιμέντο και ασβέστη ή άλλο ενισχυτικό που αντικαθιστά τον ασβέστη. Παραδοσιακά μπορούμε να εφαρμόσουμε και κάποιο τσιμεντοειδές υλικό ως αντικατάσταση του κλασικού σοβά, δηλαδή να επενδύσουμε με μία τσιμεντοκονία , κάτι που βρίσκει χρήση και σε άλλου τύπου επενδύσεις, πέραν της τοιχοποίας. Ποικίλουν όμως και οι μορφές των σύγχρονων έτοιμων επιχρισμάτων, έχουμε τσιμεντοειδή ( χρωματιστά ή όχι), ακρυλικά και σιλικονούχα τα οποία κυρίως χρησιμοποιούνται ως σοβάδες για την εξωτερική θερμοπρόσοψη των τοίχων, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε οποιαδήποτε άλλη επιφάνεια τοιχοποιίας.Τα περισσότερα εξ αυτών χρησιμοποιούνται περισσότερο στις εξωτερικές τοιχοποιίες και συγχρόνως αντικαθιστούν την απαίτηση για χρωματισμό εφόσον οι τοίχοι θωρακίζονται το ίδιο, δηλαδή… γλιτώνουμε το βάψιμο !

Ενδεικτικό κόστος για επιχρίσματα - σοβατίσματα:

4,00 ευρώ / m2 για εργασία ανευ υλικών*

 

*   Οι παραπάνω τιμές είναι ενδεικτικές και για μια εύλογη ποσότητα, διότι κάθε έργο είναι ξεχωριστό, καθώς και η μελέτη του .Τα υλικά που επιλέγουμε, είναι επώνυμα και πιστοποιημένα. Υπάρχει πάντα η επιλογή, να σας προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας άνευ υλικών (οπου αναφέρεται  η περίπτωση του κόστους με τα υλικά) κατόπιν  συνεννόησης – συμφωνίας. 

Ζητήστε προσφορά για επιχρίσματα

Συμπληρώστε τη φόρμα έτσι ώστε βάση των στοιχείων σας, να σας αποστείλουμε γρήγορα την προσφορά μας.