Ανακαίνιση κατοικίας και επαγγελματικών χώρων

Μια λέξη που περιλαμβάνει πολλές διαφορετικές εργασίες και υλικά και που χρειάζονται συνδυασμό, εναρμονισμό και συγχρονισμό. Αυτές, είναι οι βάσεις που έχουμε βάλει, καθώς επίσης και έναν, όσο γίνεται, καλύτερο διαχωρισμό. Εάν θέλουμε να μιλήσουμε για μερική ανακαίνιση και όχι για μία ολική, συνδυάζοντας τις εργασίες μέσω των υπηρεσιών που αναφέρονται στις υπόλοιπες κατηγορίες της σελίδας μας, βγαίνει το μερικό αποτέλεσμα της ανακαίνισης που ζητάμε. Αν όμως Μιλάμε για μία ολική ανακαίνιση εκεί το χάος είναι απέραντο και εμείς βάζουμε τάξη.

Τα βήματα για την ανακαίνιση

 1. Επίσκεψη και καταγραφή αναγκών
 2. Σκαριφήματα, σχεδιασμός ή μελέτη εάν αυτό απαιτείται
 3. Προϋπολογισμός – προσφορά
 4. Ανάθεση έργου
 5. Υλοποίηση

Αναλαμβάνουμε την ανακαίνιση του χώρου σας ή του κτιρίου σας μέσω της ομάδας μας, αλλά και το δικτύου συνεργατών που διαθέτουμε. Συνεργασίες σταθερές ετών για το πρέπον αποτέλεσμα, αλλά και νέες με τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές. Μια τυπική κοστολόγηση αλλά και καταμέτρηση εργασιών που μπορεί να γίνει, για μία ολική ανακαίνιση του σήμερα, είναι οι παρακάτω :

 1. Σχεδιασμός/ Μελέτη / προϋπολογισμός/ προσφορά / έκδοση τυχόν απαιτούμενης αδείας
 2. Αποξηλώσεις
 3. Επισκευές
 4. Ηλεκτρολογικά και υδραυλικά
 5. Επιχρίσματα
 6. Βαψίματα
 7. Αλλαγή κουφωμάτων
 8. Φωτιστικά
 9. Χωρίσματα / τοιχοποιία
 10. Δάπεδα / επενδύσεις τοίχων και δαπέδων

Ενδεικτικό κόστος για την ανακαίνιση:

Από 130,00€ έως 310,00€/m2 για εργασία με τα υλικά.

Για ανάλυση εργασιών και υλικών, επικοινωνήστε μαζί μας για να σας στείλουμε το τι περιλαμβάνουν τα πακέτα ‘design & construction’ μας όπου με βάση αυτά, προσθέτουμε ή αφαιρούμε, εξυπηρετώντας τις δικές σας απαιτήσεις.

* Ενδεικτικό κόστος για ανάθεση, υλοποίηση & παράδοση έργου (όταν τα συνεργεία δεν ανήκουν στην ομάδα μας): 8% επί του προϋπολογισμού (τα απρόοπτα δεν επηρεάζουν την αμοιβή).

Ζητήστε μας προσφορά!

Συμπληρώστε τη φόρμα έτσι ώστε βάση των στοιχείων σας, να σας αποστείλουμε γρήγορα την προσφορά μας